Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie informacji publicznej
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
 •  ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • wywieszenia informacji w siedzibie Zespołu Szkół, w miejscu ogólnie dostępnym,
 • na wniosek osoby żądającej (dotyczy informacji, która nie została udostępniona
  w Biuletynie Informacji Publicznej).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę instytucji. Ograniczenie to nie dotyczy informacji
o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

 •  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
 •  zakres żądanej informacji,
 •  sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji
  w siedzibie Zespołu Szkół, kserokopia, pliki komputerowe),
 •  rodzaj nośnika (np.: papier, CD-ROM),
 •  forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie Zespół Szkół powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Szkół nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje zakończone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Stąporek 20-02-2015 16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2015 16:23